Cô Lâm Hải Ngọc Quyên - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận