Thầy Đoàn Khắc Vương - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

Thầy Đoàn Khắc Vương

Bí thư Đoàn Trường Giảng viên Khoa CNTT và Cơ bản Thành viên Tổ Tư vấn HSSV Điện thoại/Zalo: 0933776696 Email: dkvuong@dnbt.edu.vn