BIỂU MẪU PHÒNG ĐÀO TẠO - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

BIỂU MẪU PHÒNG ĐÀO TẠO

STT

Biểu mẫu

phòng Đào tạo

Tải về

1

Đơn xin dự thi Tốt nghiệp

Download

2

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả

Download

3

Đơn xin đăng ký học lại

Download

4

Đơn xin chuyển lớp (Khác nghề)

Download

5

Đơn xin chuyển nghề

Download

6

Đơn xin cấp Bảng điểm

Download

7

Đơn xin Giấy chứng nhận hoàn tất khoá học

Download

8

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận tạm thời

Download

9

Đơn xin cấp Bản sao VB-CC

Download

10

Đơn xin rút lại học phí

Download

Cùng lĩnh vực