CÁC HÀNH VI HSSV KHÔNG ĐƯỢC LÀM VÀ KHUNG XỬ LÝ VI PHẠM - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

CÁC HÀNH VI HSSV KHÔNG ĐƯỢC LÀM VÀ KHUNG XỬ LÝ VI PHẠM

TT

Hành vi vi phạm

Số lần vi phạm và hình thức xử lý

Ghi chú

Kiểm điểm trước lớp

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chhọc tập có thời hạn

Buộc thôi học

1

Đến muộn giờ học, giờ thực hành quá 15 phút

Lần 1 và 2

Từ lần thứ 3 GVBM mời ra khỏi lớp, HSSV xem như vắng học không lý do hôm đó và xử lý theo các quy định hiện hành.

(Số lần tính theo môn học, mô-đun)

2

Bỏ tiết học, bỏ giờ học

Lần 1 và 2

Từ lần thứ 3 trở lên xem như HSSV vắng học không lý do và xử lý theo các quy định hiện hành.

(Số lần tính theo môn học, mô-đun)

3

Nghỉ học, thực hành, thực tập không phép hoặc quá phép trong một tuần

Lần 1 và 2

- HSSV nghỉ học từ lần thứ 3 GVCN thông báo Lần thứ Nhất về gia đình;

- Sau 07 ngày kể từ khi gửi giấy mời Lần thứ Nhất nhưng phụ huynh không lên làm việc thì GVCN thông báo Lần thứ Hai về gia đình;

- Sau 07 ngày kể từ khi gửi giấy mời Lần thứ Hai nhưng phụ huynh không lên làm việc thì Trưởng Khoa đề nghị Phòng Công tác HS-SV tham mưu Ban Giám hiệu ban hành Quyết định buộc HSSV thôi học.

4

Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập

Lần 1 và 2

Từ lần thứ 2 GVBM mời ra khỏi lớp, hướng dẫn HSSV về Phòng Công tác HS-SV để xử lý theo quy định.

(Số lần tính theo môn học, mô-đun)

5

Học thay hoặc nhờ người khác học thay

Lần 1

Lần 2

6

Thi, kiểm tra thay, hoặc nhờ thi, kiểm tra thay; làm thay, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, báo cáo tốt nghiệp, đồ án, …

Lần 1

7

Tổ chức học, thi, kiểm tra thay; tổ chức làm thay tiểu luận, báo cáo tốt nghiệp, đồ án…

Lần 1

Tùy theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

8

Mang tài liệu vào phòng thi (đối với đề thi không sử dụng tài liệu); đưa đề thi ra ngoài nhờ làm thay; ném tài liệu vào phòng thi; vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng và các hình thức gian lận khác trong thi, kiểm tra

Xử lý theo Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chính quy  của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

9

Cố tình chậm nộp hoặc không nộp học phí, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà trường mà không có lý do chính đáng

Lần 1

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học và mời gia đình lên làm việc.

10

Vô lễ với thầy, cô giáo, cán bộ, công chức, nhân viên của Trường

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

11

Làm hư hỏng tài sản trong Ký túc xá và tài sản khác của Trường

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

- HSSV khi làm hư hỏng tài sản phải bồi hoàn cho Trường;

- Từ lần 2 sẽ bị cho ra khỏi Ký túc xá (nếu HSSV ở Ký túc xá);

- Nếu HSSV làm hư hỏng tài sản có giá trị lớn của Trường ở mức độ nghiêm trọng thì ngoài việc bồi hoàn tài sản sẽ bị đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học.

12

Vi phạm quy định về vệ sinh tại Ký túc xá, nơi học tập, thực tập và các khu công cộng khác

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Khắc phục vệ sinh môi trường

13

Uống rượu, bia trong giờ học, trong Trường; say rượu, bia khi đến lớp

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Tuỳ theo số lần vi phạm, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.

14

Hút thuốc lá trong Trường và nơi cấm hút thuốc theo quy định

Từ lần thứ 2 trở đi, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo

15

Đánh bạc dưới mọi hình thức

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Tùy theo mức độ vi phạm sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

16

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép

Tùy theo mức độ vi phạm sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

17

Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, sử dụng, tàng trữ và lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại hóa chất cấm sử dụng theo quy định pháp luật

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

18

Chứa chấp, môi giới, tham gia hoạt động mại dâm

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

19

Lấy cắp tài sản; chứa chấp, tiêu thụ, cố ý sử dụng tài sản do người khác lấy cắp

Tùy theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

20

Đưa phần tử xấu vào trường, Ký túc xá gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Nếu mức độ nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

21

Đánh nhau; tổ chức hoặc tham gia tổ chức, cỗ vũ, kích động đánh nhau

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Nếu vi phạm lần 1 nhưng mức độ nghiêm trọng sẽ bị buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

22

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

23

Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

24

Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

25

Có hành vi quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

26

Vi phạm các quy định về an toàn giao thông

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

27

Vắng chào cờ (số lần tính trong học kỳ)

HSSV vắng 04 lần sẽ bị hạ 01 bậc đánh giá rèn luyện; vắng 05 lần sẽ bị hạ 02 bậc đánh giá rèn luyện; vắng từ lần thứ 06 Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo

28

Các vi phạm khác

Tùy theo mức độ, Nhà trường xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ điểm đánh giá rèn luyện hoặc xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học.

Cùng lĩnh vực