ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

1. Nội dung và thang điểm đánh giá

Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV là đánh giá về ý thức, thái độ và kết quả học tập của HSSV. Điểm đánh giá tính theo thang điểm 100. Cụ thể nội dung đánh giá và khung điểm như sau:

- Ý thức, thái độ và kết quả học tập: Tối đa 30 điểm.

- Ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường: Tối đa 25 điểm.

- Ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Tối đa 25 điểm.

- Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng: Tối đa 20 điểm.

2. Tiêu chí đánh giá

TT

Nội dung đánh giá

Thang điểm

I

Tiêu chí về ý thức, thái độ và kết quả học tập

30

1

Ý thức và thái độ trong học tập

12

1.1

Đi học đúng giờ, không trễ quá 15 phút, ‎bỏ tiết (mỗi lần vi phạm trừ 01 điểm)

4

1.2

Đi học đầy đủ, đủ điều kiện dự thi các môn học, mô-đun (nghỉ học không phép, quá thời gian phép: trừ 02 điểm/01 lần vi phạm)

4

1.3

Không thi lại môn học/mô-đun (mỗi môn học/mô-đun thi lại trừ 02 điểm; trường hợp thi lại có lý do chính đáng phải có minh chứng)

4

2

Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học

6

2.1

Tích cực đóng góp, phát biểu xây dựng bài học hoặc tham gia khảo sát, góp ý cho giảng viên, giáo viên; tham gia sinh hoạt các Câu lạc bộ học thuật của Khoa; tham gia học tập phòng cháy chữa cháy

4

2.2

Trực tiếp tham gia hoặc có đóng góp trong các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi; tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; các hội thi về sáng tạo khoa học kỹ thuật…

2

3

Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi

4

Không vi phạm quy chế thi/kiểm tra (nếu vi phạm nhận 0 điểm)

4

4

Tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập

2

HSSV khuyết tật, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc mồ côi có ý thức tích cực, chủ động khắc phục khó khăn do hoàn cảnh để vươn lên trong học tập, rèn luyện (ít nhất kết quả học tập trong học kỳ phải đạt từ Trung bình trở lên) và được trên 50% tổng số HSSV trong lớp biểu quyết đồng ý

2

5

Kết quả học tập trong học kỳ (HSSV chỉ đánh giá 1 trong 3 tiêu chí)

6

5.1

Kết quả học tập đạt loại Trung bình

3

5.2

Kết quả học tập đạt loại Khá

4

5.3

Kết quả học tập đạt loại Giỏi

5

5.4

Kết quả học tập đạt loại Xuất sắc

6

II

Tiêu chí đánh giá về ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của Nhà trường

25

1

Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công dân, các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, của cơ quan quản lý thực hiện trong Nhà trường

10

1.1

Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương nơi cư trú, nơi đăng ký tạm trú (trường hợp có cơ quan chức năng phản ánh về Trường sẽ nhận 0 điểm)

2

1.2

Không vi phạm luật giao thông đường bộ (nếu vi phạm nhận 0 điểm)

2

1.3

Thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, tội phạm, phòng cháy chữa cháy, mại dâm, tệ nạn xã hội (nếu vi phạm nhận 0 điểm)

2

1.4

Tham gia bảo hiểm y tế (nếu vi phạm nhận 0 điểm)

4

2

Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác của Nhà trường

15

2.1

Trang phục, tác phong đến Trường đúng quy định: trừ 1 điểm/lần vi phạm

2

2.2

Đóng học phí, Đoàn phí, Hội phí…đầy đủ, đúng hạn (nếu vi phạm nhận 0 điểm)

3

2.3

Tham gia chào cờ đầy đủ (vắng không phép nhận 0 điểm; vắng có phép trừ 02 điểm/lần)

4

2.4

Không hút thuốc lá; không uống rượu bia trước khi đến Trường; không tham gia đánh bạc trong Trường (nếu vi phạm nhận 0 điểm)

3

2.5

Không vi phạm nội quy Ký túc xá đối với HSSV nội trú Ký túc xá; không vi phạm Quy chế công tác HSSV ngoại trú đối với HSSV đang ngoại trú (nếu vi phạm nhận 0 điểm)

3

III

Tiêu chí đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, th thao, phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường

25

1

Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, ththao. Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, được đánh giá ý thức tham gia các hoạt động tùy theo tình trạng sức khỏe phù hợp, đảm bảo sự công bằng trong từng trường hợp cụ thể

15

1.1

Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Trường, Đoàn, Hội, Câu lạc bộ tổ chức (HSSV chọn 1 trong 2 nội dung để đánh giá)

3

-

Trực tiếp tham gia

3

-

Tham gia cổ vũ

1

1.2

Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, học tập Tuần công dân, sinh hoạt chính trị, lao động… do Trường, Đoàn tổ chức (vắng 1 lần trừ 1 điểm)

3

1.3

Được khen thưởng do có thành tích trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cấp Trường, tỉnh, toàn quốc (có giấy khen, giấy chứng nhận của  đơn vị trao giải; HSSV chỉ chọn cấp khen thưởng cao nhất để chấm điểm), cụ thể:

5

a

Cấp Trường

3

b

Cấp tỉnh

4

c

Cấp toàn quốc

5

1.4

Tham gia xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng (Không có nhận điểm 0)

4

-

Thanh niên được kết nạp vào Đoàn; Đoàn viên được cử đi học lớp nhận thức về Đảng; Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đàng

1

-

ĐVTN có đóng góp tích cực cho hoạt động của Chi đoàn, Chi hội được BCH Liên Chi đoàn, Liên Chi hội công nhận hoặc đạt các danh hiệu của Đoàn (học sinh 3 rèn luyện, sinh viên 5 tốt, Đoàn viên tiêu biểu, …)

3

2

Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội

5

2.1

Tham gia các hoạt động tình nguyện (Chiến dịch thanh niên tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo…)

3

2.2

Tham gia ủng hộ đồng bào thiên tai, khó khăn; ủng hộ HSSV có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn…; đóng góp xây dựng công trình, phần việc thanh niên

2

3

Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

5

3.1

Tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội (Không tham gia nhận điểm 0)

3

3.2

Tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

2

IV

Tiêu chí đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng

20

1

Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín, kỹ năng tổ chức và hiệu quả công việc của học sinh, sinh viên được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác của học sinh, sinh viên trong Nhà trường (dành cho Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn, Chi hội)

6

1.1

Hoàn thành tốt các công tác lớp, Đoàn, Hội được giao

2

1.2

Có kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, Chi đoàn, Chi hội: lớp tham gia đầy đủ các hoạt động do Khoa, Trường, Đoàn, Hội…phân công, điều động; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao

2

1.3

Duy trì tỷ lệ vắng chào cờ hàng tuần của lớp không quá 30%

2

2

Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, Khoa và Nhà trường (dành cho tất cả học sinh, sinh viên)

12

2.1

Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp, Khoa, Trường, Đoàn, Hội, Câu lạc bộ (Vắng 01 lần trừ 01 điểm)

3

2.2

Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chủ nhiệm, Chi đoàn, Chi hội (Vắng 01 lần trừ 01 điểm)

3

2.3

Hỗ trợ và tham gia tích cực các hoạt động chung của tập thể lớp, Khoa, Trường

3

2.4

Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung; tiết kiệm điện, nước; giữ gìn trang thiết bị học tập, thực hành …

3

3

tham gia trong nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, … kể cả tham gia cùng giáo viên (không có nhận điểm 0)

2

TỔNG CỘNG

100

3. Phân loại kết quả rèn luyện

- Kết quả rèn luyện của HSSV được phân thành 05 loại: Xuất sc, Tốt, Khá, Trung bình, Yếu. Cụ thể:

a. Loại Xuất sc: Từ 90 đến 100 điểm;

b. Loại Tốt: Từ 80 đến dưới 90 điểm;

c. Loại Khá: Từ 70 đến dưới 80 điểm;

d. Loại Trung bình: Từ 50 đến dưới 70 điểm;

e. Loại Yếu: Dưới 50 điểm.

HSSV bị kỷ luật hình thức khin trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại Khá, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại Trung bình (HSSV bị kỷ luật trong học kỳ nào thì áp dụng kết quả xếp loại trong học kỳ đó).

4. Sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện của HSSV

4.1. Kết quả rèn luyện toàn khóa học của HSSV được lưu trong hồ sơ quản lý tại Trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện khi kết thúc khóa học.

4.2. Kết qurèn luyện được sdụng để xét, cấp các loại học bổng, khen thưởng; kết quả rèn luyện loại Yếu sẽ không được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp (đối với HSSV đào tạo theo niên chế), xét tốt nghiệp (đối với HSSV đào tạo theo tín chỉ) và các chế độ khác liên quan đến quyn lợi của HSSV.

4.3. HSSV có kết quả rèn luyện Xuất sắc trong cả năm học được Nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.

4.4. HSSV có kết quả rèn luyện Yếu trong cả năm học sẽ bị Nhà trường xem xét đình chỉ học tập trong năm tiếp theo.

Cùng lĩnh vực