NHỮNG VIỆC HSSV KHÔNG ĐƯỢC LÀM - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

NHỮNG VIỆC HSSV KHÔNG ĐƯỢC LÀM

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín, xâm phạm thân thể đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, khách của TrườngHSSV khác trong Nhà trường.

2. Gian lận trong học tập, thi, kiểm tra và làm giả hồ sơ đhưởng các chính sách đối với HSSV.

3. Tự ý nghỉ học, nghthực tập, thực hành khi chưa được sự đồng ý của Nhà trường.

4. Có nồng độ cồn khi đến lớp.

5. Gây rối an ninh, trật tự trong Nhà trường và nơi công cộng.

6. Cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

7. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

8. Sản xuất, mua bán, vận chuyn, phát tán, sử dụng, tàng trhoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất n, chất cháy, chất độc, ma túy, chất gây nghiện và các loại chất cấm khác, các tài liệu, n phm có nội dung chứa thông tin phản động, đồi trụy đi ngược với truyn thng, bản sc văn hóa dân tộc và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia hoạt động, truyền bá mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm khác trong Nhà trường.

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, đi trụy, bạo lực, phản động, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khng, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phm của cá nhân trên mạng Intenet.

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động trái pháp luật khác.

11. Cố ý phá hoại tài sản, trang thiết bị của nhà trường.

Cùng lĩnh vực