TÍN DỤNG HSSV - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

TÍN DỤNG HSSV

Chính sách tín dụng HSSV được thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Mục đích của chính sách nhằm hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay tín dụng trang trải chi phí học tập, sinh hoạt.

1. Đối tượng được vay vốn

HSSV có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, gồm:

1.1. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

1.2. HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

1.3. HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

2. Điều kiện vay

2.1. HSSV thuộc đối tượng vay vốn đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay.

2.2. Đối với HSSV năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của Nhà trường.

2.3. Đối với HSSV từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của Nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

3. Mức vay: Theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, HSSV được vay mức vay tối đa là 1.500.000 đồng/tháng.

4. Thủ tục vay

4.1. Đối với HSSV vay vốn thông qua hộ gia đình:

a. Người vay viết giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu in sẵn do Ngân hàng cấp) kèm giấy xác nhận của Trường hoặc giấy báo nhập học (do Trường cấp) gửi cho Tổ tiết kiệm và vay vốn.

b. Tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm tra các yếu tố trên giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng, điều kiện vay vốn theo quy định của Chính phủ. Sau đó, lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn kèm giấy đề nghị vay vốn, giấy xác nhận của Nhà trường hoặc giấy báo nhập học trình UBND cấp xã xác nhận.

 c. Tổ Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đã có xác nhận của UBND cấp xã cho Ngân hàng CSXH để xem xét cho vay.

4.2. Đối với học sinh, sinh viên mồ côi:

HSSV viết giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu in sẵn do Ngân hàng cấp) kèm giấy xác nhận của Nhà trường gửi Ngân hàng CSXH nơi có hộ khẩu thường trú để được xem xét cho vay.

Cùng lĩnh vực