Giới thiệu - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

Giới thiệu

Trang thông tin điện tử hỗ trợ học sinh, sinh viên Cao đẳng Nghề Bình Thuận có các nội dung:

- Cung cấp các nội dung về Quy chế Công tác học sinh, sinh viên.

- Cung cấp các nội dung theo Quy chế về chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên.

- Cung cấp các nội dung về Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp chính quy.

- Cung cấp các thông tin việc làm, nhà trọ, … để hỗ trợ học sinh, sinh viên.

- Cung cấp các bài viết về tâm sinh lý, kỹ năng thanh niên.

- Đăng tải một số hình ảnh, tin hoạt động liên quan đến học sinh, sinh viên.

- Có thể kết nối với quản trị thông qua điện thoại, zalo, messenger.

- Đăng tải thông tin của Tổ Tư vấn Học sinh - Sinh viên.

- Cho phép quản trị viên cập nhật tất cả các nội dung của Website.

Cùng lĩnh vực