Hỗ trợ HSSV - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

KÊNH THÔNG TIN CẦN BIẾT

- Trang thông tin điện tử Trường (website): www.dnbt.edu.vn

- Fanpage Trường: Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận (https://www.facebook.com/caodangnghebinhthuan)

- Fanpage Đoàn Trường: Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận (https://www.facebook.com/tuoitrecdnbt)

 - Hiệu trưởng tiếp HSSV từ 14h00’ đến 16h30’ Thứ 5 hàng tuần tại phòng làm việc.

 

CÁC PHÒNG, KHOA, BAN, TRUNG TÂM CẦN LIỀN HỆ

1. PHÒNG ĐÀO TẠO

ĐT: 0252.3835323

2. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

ĐT: 0252.3835084 (228)

3. PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

ĐT: 0252.3835084 (444) 

4. PHÒNG TÀI VỤ

ĐT: 0252.3835084 (229)

5. BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ VÀ BẢO VỆ

ĐT:0252.3835084(116)

6. KHOA KỸ THUẬT

ĐT: 0252.3835084 (336)

7. KHOA DU LỊCH - DỊCH VỤ

ĐT: 0252.3835084 (225)

8. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CƠ BẢN

ĐT: 0252.3835084 (334)

9. ĐOÀN TRƯỜNG

ĐT: 0252.3835084 (129)